ایران در نقشه جهان

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران علم سیاست: چالش ها و فرصت های ایران در تعامل جامعه، دولت و نظام جهانی

جمعه بیست و ششم آذر ماه 1400

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

علم سیاست: چالش ها و فرصت های ایران

در تعامل جامعه، دولت و نظام جهانی

photo_2021-11-20_13-45-29

محورهای همایش

محور اول: سیاست و تعامل دولت و جامعه در ایران

 فرسایش سرمایه و اعتماد اجتماعی و تعامل دولت و جامعه

کارایی و کارآمدی در بستر مناسبات دولت و جامعه

سیاست زدگی و  سیاست زدایی از زندگی جمعی ایرانیان

الگوهای پیشرفت درون زا، پارادایم های پسا استعماری توسعه و تعامل دولت و جامعه  

جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، نیروهای اجتماعی و دولتWhatsApp Image 2021-11-20 at 5.47.45 PM

 

محور دوم: اقتصاد و تعامل دولت و جامعه در ایران

تحریم های اقتصادی و مناسبات دولت و جامعه

توسعه، اقتصاد سیاسی و  مناسبات دولت و جامعه

آسیب­های اقتصادی، مالی و معیشتی و مناسبات دولت و جامعه

چالش ها و فرصت های توسعه، انرژی های نوین، مسایل زیست محیطی و غیره

 

محور سوم: فرهنگ و تعامل دولت و جامعه در ایران

رسانه، شبکه های اجتماعی، فضای سایبری، حاکمیت دیجیتال و تعامل دولت و جامعه

دولت و شکاف های رو به تزاید فرهنگی، اجتماعی و قومی در جامعه

جایگاه زنان در تعامل دولت و جامعه

فرهنگ سیاسی  و الگوها و سیر تطورات آن

 

محور چهارم: حقوق و تعامل دولت وجامعه در ایران

مطالبات جدید پیشاروی دولت از قبیل حقوق بشر و بسط و تعمیق آن

حق برصلح، توسعه و تعامل دولت و جامعه

حق بر سلامت، پاندمی کوید ۱۹ و تعامل دولت و جامعه

سیاستگذاری و راهکارهای تسهیل ارتباط با ایرانیان خارج از کشور

فرایند سیاستگذاری در ارتباط با تغییرات اقلیمی و مسائل زیست محیطی

 

محور پنجم: فقه و رابطه دولت و جامعه در ایران

تغییرات سیاسی-اجتماعی و لزوم بازاندیشی فقهی

فقه و موانع توسعه در ایران

الزامات دولت مدرن و موانع فقهی

رویکردهای فقهی در قبال سیاست خارجی

 

محور ششم: ایران و دشواره های سیاست خارجی

لایه های مختلف دیگری و رقبا در سیاست خارجی ایران

تعامل شهروندان و دولت در دیپلماسی عمومی و فرهنگی

نگرش جامعه درباره عملکرد ارزشی در سیاست خارجی

نوع مواجهه ایران با ساختار در حال دگرگونی نظام جهانی

دیپلماسی ج. ا. ایران در ظهور دسته بندی های جدید بین المللی

منطقه گرایی جدید و سیاست های منطقه ای ایران

 

محور هفتم: ایران و دشواره های سیاستگذاری در بستر تعامل دولت، جامعه و نظام جهانی

ضرورت های سیاست گذاری عمومی در دولت سیزدهم

جایگاه زنان و جوانان در فرآیند سیاستگذاری

انقلاب چهارم صنعتی و الزامات سیاست گذاری عمومی

سیاست های جهانی در عصر دیجیتالی شدن

 

مهلت  ارسال چکیده : ۱۳ آذر  ۱۴۰۰ (حداکثر ۲۵۰ کلمه به همراه واژگان کلیدی)

اعلام نتایج چکیده مقالات: 20 آذر ماه 1400

مهلت ارسال اصل مقالات: 15 دی ماه 1400

ایمیل دریافت چکیده مقالات:  ipsafifteenth@gmail.com

تاریخ برگزاری همایش  : 17 و 18 اسفند ماه 1400