ایران در نقشه جهان

Call for Papers: The Iranian Yearbook of Phenomenology 2021

شنبه بیست و ششم مرداد ماه 1398

Call for PapersThe Iranian Yearbook of Phenomenology2021Untitled

2nd Issue: PHENOMENOLOGY AND the Social

The Iranian Society for Phenomenology is intending to publish the 2nd Issue of “the Iranian Yearbook of Phenomenology” in Iran, In Partnership with Iranian Political Science Association and Gam-e-nou(New Step) Publisher. We Invite every interested researcher to contribute to this edited book volume. authors should Submit Their Final Draft (in Persian or English) no later than September 21, 2020 to the Yearbook:(www.iranianyearbookofphenomenology.ir  )

Organizers

The Editors-in-Chief in this series are J. Moini Alamdari, Associate Professor of Political Science (Faculty of Law and Political Science, University of Tehran) and Hamid Malekzadeh (PhD in Political Theory, University of Tehran). Alamdari is the author of ‘Reflexivity; As a Method to the Study of Politics’ (2006) and ‘Church and Leviathan; Political Meaning of Relationship between Contemporary Christianity and State in the West (2003). Hamid is the author of I Am A Not-Others: An Inquiry in Concreteness of the Political Subject (Pajvak, Tehran: 2014) and Embodiment and The Transcendental Basis of Politics: An Essay in Political Ontology (Gam-e-No[New Step]: forthcoming 2020). He is also the translator of Toward a Phenomenology of Sexual Difference: Husserl, Merleau Ponty, Beauvoir by Heinämaa Sara (Gam-e-Nou[New Step]: forthcoming 2020).

The Yearbook is to be published by Gam-e-no (New Step) publishing and Iranian Society For Phenomenology (IPS) at Iranian Political Science Association (IPSA). There will be two peer reviews of each paper submitted to the volume, and these will be double-blind with both the reviewer and author identities concealed. To facilitate this, authors need to ensure that their manuscripts are prepared in a way that does not give away their identity.

Contributors

The editors, in association with the Gam-e-no (New Step) Publishing Corporation and the Iranian Political Science Association, invite interested researchers to contribute to the inaugural Iranian Yearbook of Phenomenology:

Mohammad Javad Gholamreza Kashi (Allameh Tabataba'i University)

Abbas Manochehri (Tarbiat Modarres University)

Reza Najafzadeh (Shahid Beheshti University)

Aliashraf Nazar (University of Tehran)

Mohammad Mahdi Mojahedi (Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch)

Hassan Ab Niki (Islamic Azad University South Tehran Branch)

Topics

 Possible topics include (but are not limited to):

> Phenomenology of morality and the Problem of the Common

> Phenomenology and Social cognition

> Empathy, cognition and sociality

> Experience, Consciousness and being social

> Experience, Embodiment, and sociality

> Phenomenology and Social Epistemology

> We-Experience and the Problem of Social Identity

> Phenomenology, Ethics and Communality

> Social Construction of Reality

> Ego, Alter ego and being social

> Memory and the Problem of Social Identity

> The subject, object, and inter-subjective basis of the social

> Life-World and The Possibility of we

> "We” in common life

> Gender, Race, and Social Difference: a phenomenological approach

> We, others, and the mechanisms of collective identity

> Love and Sociality

> Phenomenology of Social Classes

> Tradition and political autonomy

> State, and non-state-based communism

> Regionalism and decentralization

> Phenomenology, Citizenship, and Social Awareness

 

How to submit

  • authors should Submit their Papers (in Persian or English) no later than September 21, 2020 to the Yearbook:(www.iranianyearbookofphenomenology.ir)
  • Essays must not be more than 9,500 words (including abstract, footnotes / endnotes, bibliography, etc.). Authors may submit their final draft in this address(www.iranianyearbookofphenomenology.ir).
  •  Essays in English will be translated into Persian by our editorial team and will be published in Persian. An open access version of English papers will be provided online as soon as the printed version is published.

 

فراخوان مقاله: جلد دوم از نخستین کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی و سیاست در سال1400

جلد دوم: پدیدارشناسی و امر اجتماعی

جامعه­ی ایرانی پدیدارشناسی در انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انتشارات «گام نو» در صدد دومین جلد از«کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی » هستند. بر همین اساس،و بنا به این فراخوان از پژوهش­گرانی که به این موضوع علاقه­مند هستند تقاضا می‌شود که  اصل مقالات خود را به یکی از زبان­های انگلیسی یا فارسی تا تاریخ 31/06/1399 از طریق سامانه­ی اختصاصی این کتاب سال به نشانی  www.iranianyearbookofphenomenology.ir ارسال نمایند.

سازمان دهندگان

ویراستاری این مجموعه بر عهده­ی جهانگیر معینی علمداری و حمید ملک‌زاده است. جهانگیر معینی علمداری، دانش­یار علوم سیاسی (دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و نویسنده‌ی بازخوداندیشی؛ روشی درباره­ی مطالعه­ی سیاست (۱۳۸۵)،  کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه­ی مسیحیت معاصر با دولت در غرب (۱۳۸۱)، و زیست­جهان و اهمیت آن برای سیاست (رخداد نو- ۱۳۹۴) است. از حمید ملک­زاده تا کنون کتاب من یک نه-دیگران هستم: کاوشی در انضمامیّت سوژه­ی سیاسی (نشر پژواک-۱۳۹۳) منتشر شده است و بدنمندی و بنیان استعلایی سیاست: مطالعه‌ای درباره هستی­شناسی سیاسی و نیز برگردان کتاب پدیدارشناسی تمایز جنسی : هوسرل، مرلو-پونتی، بووآر از ساراهایناما در انتشارات گام نو در سال 1398 منتشر خواهد شد .

کتاب سال به همت انتشارات گام نو و انجمن علوم سیاسی ایران منتشر می‌شود. داوری هر مقاله بدون اطلاع داوران از نام و نشان نویسندگان به دو داور سپرده خواهد شد. از این­رو، نویسندگان باید پیش‌نویس مقاله‌ها را چنان تنظیم کنند که اطلاعاتی درباره­ی هویت خودشان در مقاله درج نشده باشد.

گروه همکاران علمی  کتاب سال:

حسن آب‌نیکی (دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب)

محمدجواد غلامرضا کاشی (دانشگاه علامه طباطبایی)

محمد‌مهدی مجاهدی (واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی)

عباس منوچهری(دانشگاه تربیت مدرس)

رضا نجف­زاده (دانشگاه بهشتی)

علی اشرف نظری (دانشگاه تهران)

راهنمای تنظیم مقاله

 از پژوهش­گرانی که به موضوع مذکور در کتاب سال علاقه‌مندند تقاضا می‌شود که  نسخه نهایی مربوط به آثار تألیفی خود را که تا کنون در نشریه‌ یا نشریات دیگر داوری یا منتشر نشده است، به فارسی یا انگلیسی تا تاریخ31 شهریور­ماه1399 در سامانه­ ی اختصاصی کتاب سال به نشانی www.iranianyearbookofphenomenology.ir  بارگذاری نمایند.

محورهای پیشنهادی:

  • پدیدارشناسی و شناخت

واقعیت به مثابه­ی امر سوبژکتیو

همدلی،شناخت و اجتماعی­بودن

تجربه، آگاهی و اجتماعی­بودن

تجربه،بدنمندی و اجتماعی­بودن

ایگو، ایگوی دیگر و اجتماعی­بودن

ساخت اجتماعی واقعیت

سوژه، ابژه و مبنای بینا سوبژکتیو امر اجتماعی

  • هستی­شناسی اجتماعی و اجتماعی بودن
  • در زندگی مشترک
  • در تجربه­ی پدیدارشناختی

عشق و مسئله­ی اجتماعی بودن

زندگی مشترک و مسئله­ی ماـروی‌‌آوری‌های بیناسوبژکتیو

  جماعت‌های پیشاـسیاسی   

                فعلیّت­بخشی به من

                پدیدارشناسی حقوق سیاسی

پدیدارشناسی طبقات اجتماعی

پدیدارشناسی اخلاق و مسئله­ی امر مشترک

ما-تجربه و مسئله­ی هویّت اجتماعی

گذار از سولیپسیسم به بیناسوژگی

خاطره و مسئله­ی هویّت اجتماعی

ما،دیگران و مکانیسم‌های هویّت­یابی جمعی

ریاضی­گونه شدن عقل سلیم و تبعات اخلاقی آن

  • پدیدارشناسی شهروندی و مشارکت سیاسی

پدیدارشناسی تعامل اجتماعی

پدیدارشناسی شهروندی و آگاهی اجتماعی

مشارکت پیشا-تأملی به مثابه­ی مشارکت سیاسی

سنّت و خودآیینی سیاسی

دولت،و جماعت­گرایی غیر دولت-پایه

دریافت مقالات

متن مقالات ارسال شده ، شامل منابع و پانوشت‌ها نباید فراتر از 9500 کلمه باشد. ارجاعات مقالات باید به صورت درون متنی و با رعایت استاندارد APA(American Psychological Association) تنظیم گردند.

دبیران کتاب سال از چاپ مقالاتی که پیش­تر به فارسی یا زبان‌های دیگر نگاشته وچاپ شده باشند ،معذورند. هم­چنین، مقالاتی که به انگلیسی برای کتاب سال تألیف شده باشند، در صورت پذیرش، پس از برگردان به فارسی ، منتشر خواهند شد. نسخه­ی اصلی این مقالات، پس از انتشار نسخه­ی چاپی آنها از طریق سامانه­ی اختصاصی کتاب سال در دسترس علاقه­مندان قرار خواهد گرفت.