Iranian Political Science Association
  • دکتر حمید احمدی


    

   حمید احمدی در سال ۱۳۳۶ در شهر مشهد زاده شد. تحصیلات متوسطه را در آنجا و تحصیلات دانشگاهی را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران (در رده لیسانس و فوق لیسانس) و دانشگاه کارلتون کانادا (در رده دکترا) به پایان رسانید.[۱][۲] او درسال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ در جایگاه مفسر سیاسی و مترجم مسائل خاورمیانه در مطبوعات فعالیت می‌کرد و مسئو لیت کرسی خاورمیانه در سرویس خارجه روزنامه کیهان را در دست داشت.[۳] وی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران (از بهمن ۱۳۷۷ تا فروردین ۱۳۸۲) بوده و هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک خاور میانه می‌باشد.[۴]

   محتویات

   ۱ آثار
   ۲ پانویس
   ۳ جستارهای وابسته
   ۴ منابع

   آثار

   تالیفات:

   قومیت و قوم گرایی در ایران: افسانه و واقعیت، چاپ دهم (تهران: نشر نی، ۱۳۹۲).
   بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، چاپ دوم (تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۰).
   ایران: هویت، ملیت و قومیت، چاپ دوم (تهران: مؤسسه تحقیقات علوم انسانی، ۱۳۸۳).
   روابط فرهنگی ایران و ترکیه (تهران، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۹).
   روابط سیاسی ایران و عربستان در دوران پهلوی (تهران: وزارت خارجه، ۱۳۸۶).
   دمکراسی انجمنی و ثبات سیاسی در جوامع نا همگون (تهران:مرکز مطالعات استراتژیک خاور میانه، ۱۳۸۵).
   سیر تحول جنبشهای اسلامی از نهضت سلفیه تا بهار عربی (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۰).
   جامعه‌شناسی سیاسی جنبشهای اسلامی (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۰).
   ریشه‌های بحران در خاور میانه، چاپ چهارم (تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۸۸).
   سیری در اندیشه حزب بعث در جهان عرب (تهران: انتشارات جهاد خارج کشور، ۱۳۵۹).

   ترجمه‌ها:

   یان مک لین، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، چاپ دوم (تهران: میزان، ۱۳۸۷).
   زبیگنیف برژنسکی، اسرار سقوط شاه و گروگانگیری (تهران: نشر جامی، ۱۳۶۳).
   دونالد ویلبر، اسرار کودتا: اسناد محرمانه CIA درباره عملیات سرنگونی دکتر مصدق (تهران: نشر نی، ۱۳۷۹).
   هرایر دکمجیان، اسلام در انقلاب: جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب، چاپ ششم (تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۶۶).
   محمد حسنین هیکل، ایران: روایتی که ناگفته ماند، چاپ ششم (تهران: انتشارات الهام، ۱۳۶۵).
   مویسی پرسیتس، بلشویک‌ها و نهضت جنگل، چاپ دوم (تهران: شیرازه، ۱۳۹۱).
   جیکوب لاندو، پان ترکیسم: یک قرن در تکاپوی الحاق گری، چاپ دوم (تهران: نشر نی، ۱۳۸۴).
   ژیل کپل، پیامبر و فرعون: جنبشهای نوین اسلامی در مصر، چاپ سوم (تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۸۲).
   فؤاد جابر و ویلیام کوانت، تاریخ انقلاب فلسطین،(تهران: انتشارات الهام، ۱۳۶۱).
   مجید خدوری، تجدید حیات سیاسی اسلام: از سید جمال تا اخوان المسلمین،(تهران: انتشارات الهام، ۱۳۵۹).
   غازی خورشید، تروریسم صهیونیستی در فلسطین اشغال شده (تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۳).
   فرد برانفمن، جنگ مخفی در لائوس، چاپ دوم (تهران: انتشارات قلم، ۱۳۶۶).
   فیلیپ اگی، سیا و جعل اسناد: گوشه‌هایی از مداخلات سیا در ایران و آمریکای لاتین، چاپ سوم (تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۶۵).
   زبیگنیف برژنسکی، سیاست خارجی امریکادر خاور میانه(تهران: نشر جامی ۱۳۶۹).
   مجموعه نویسند گان، شریعتی در جهان: نقش دکتر علی شریعتی در بیدارگری اسلامی از دید اندیشمندان خارجی، چاپ پنجم (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۶).
   مجموعه نویسندگان، از فراسوی مرزها: بازتاب جهانی اندیشه‌های علی شریعتی، چاپ دوم (تهران: قصیده سرا، ۱۳۸۵).
   جیمز بیل، عقاب و شیر: تراژدی روابط ایران و آمریکا (۱۳۶۹ اما به دلیل اهمال ناشر و نبود مترجم در ایران، چاپ نشد).
   رجینالد دایر، مها جمان سرحد: رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی، چاپ دوم (تهران: نشر نی، ۱۳۷۸).
   مجید خدوری، ناسیونالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم در جهان عرب (تهران: انتشارات الهام، ۱۳۶۰).

   مقالات انگلیسی:

   Iran and the Arab Spring: why Iranians did not follow the Arabs? Asian Politics and Policy</big, vol 5. no. 3 (ژوئیه ۲۰۱۳).

   International Politics, Political Elites and the question of Ethnicity in Iran. Iran and the Caucuses, vol. 17, no.1 (مارس ۲۰۱۳)

   Tribe-State Relations in Iran: an Alternative View on Ethnicity and nationalism, upcoming.

   Iranian Foreign Policy toward India, in Anwar Alam, Ed, India and Iran: an Assessment of Contemporary Relations (Delhi: New Century Publications, 2011), pp. 72-85.

   Islam and Nationalism in Contemporary Iranian society and Politics, in Iranian Review of Foreign Affairs, vol. 1, no. 1 (Spring 2010): 193-203.

   The Dilemma of national Interests in the Islamic republics of Iran, in, Homa Katouzian and Hossein Shahidi, eds, Iran in the 21st Century, Politics, Economy and Conflict, (London: Rutledge, 2007), pp. 28-41.

   The Greater Middle East Initiative, internal Contradictions and External Problems. Discourse: and Iranian Quarterly, vol. 8, no. 1 (spring and summer 2006).pp. 59-73.

   Unity Within Diversity: Foundations and Dynamics of National Identity in Iran”, in Critique: Critical Middle Eastern Studies, Vol. 14, No. 1 (Spring 2005): 123-140

   Turkey-Iran Relations: 1979-2004, Iranian Studies, vol. 36, no. 3 (سپتامبر ۲۰۰۵).

   Provincial Politics in Contemporary Iran (paper presented to the conference: Post-Khatami Iran, Woodrow Wilson Center Washington D.C May 27 2004).

   The New strategy of Radical Islamic Fundamentalism and Its Future (a paper presented to the Regional Security conference, UCLA, Athena, Dec 11-14 2003).

   Islam and the west in the wake of September 11 attacks, Discourse: an Iranian Journal, vol. 4. No 2 (fall 2002).

   Ethnicity and Democracy in Contemporary Iran (a paper presented to the Conference on Economy, Culture and Politics in Changing Iran Hoover Institution Stanford University May 20-21 2004)

   International Peace and Cooperation: Political or Cultural Approaches? (A paper presented to the: First International Forum on World Civilizations Nanjing Normal University Nanjing, China Nov 5-8 2003)

   International Politics of the Regional Self-determination in the Middle East: The Kurdish Case (a Paper presented to the conference on the Kurds in the Middle East, Stockholm, Sweden, April, 2002).

   ترجمه آثار دکتر حمید احمدی به سایر زبانها:

   Iran: Ulusal, Kimlik, Insasi (Istanbul: Kure Yayinlari, 2009

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری