ایران در نقشه جهان

شعبه کرمانشاه

شنبه یازدهم خرداد ماه 1398

احتراما به اطلاع اعضائ و مخاطبان انجمن علوم سیاسی ایران می رسانیم، شعبه کرمانشاه این انجمن از آذر ماه 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است.

علاقمندان از طرق ذیل می توانند با شعبه کرمانشاه انجمن علوم سیاسی ایران در ارتباط باشند:

آدرس دفتر انجمن: کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-روبه روی بیمارستان طالقانی-دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی-ساختمان آموزش-طبقه دوم.

تلفن:۰۸۳۳۸۳۵۹۰۶۹ ۰۹۱۸۷۸۳۵۵۹۶

کانال تلگرامی: https://telegram.me/A_O_S_Iran_Ker