ایران در نقشه جهان

شعبه همدان انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه هیجدهم آذر ماه 1399

معرفی انجمن شعبه همدان

با مهر و احترام؛

باستحضار می رساند، انجمن علوم سیاسی ایران شعبه همدان در مورخه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، طی انتخاباتی که در آن اعضای جامعه علوم سیاسی استان همدان (در سطح استان و خارج از استان) به صورت الکترونیکی و حضوری مشارکت داشتند، تاسیس و نیز هیأت رئیسه این انجمن به ترتیب زیر انتخاب شدند:photo_2020-12-19_14-52-34

1.  دکتر رضا رحمتی "رئیس هیات رئیسه شعبه همدان انجمن علوم سیاسی ایران"
2. دکتر رضا سلیمانی
3. دکتر حسن رحیمی روشن 

4. دکتر یداله هنری

5. دکتر عباس صالحی "به عنوان اعضای هیات رئیسه شعبه همدان انجمن علوم سیاسی ایران"

بازرسان:

دکتر حمید یحیوی

دکتر علیرضا رضایی

 

اهداف شعبه همدان انجمن در این دوره عبارتند از:photo_2020-12-19_14-49-52

1. آموزش دانش و کنش سیاسی به عموم و نخبگان اجرایی

2. آموزش مهارت خوب زندگی کردن در حوزه عمومی و از بین بردن غربت سیاست به مثابه فن تدبیر امور اجتماعی؛

3. ایجاد ظرفیتی برای تحلیل تحولات سیاسی و بین­المللی توسط نخبگان علوم سیاسی اعم از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی علوم سیاسی در استان همدان و در سطح ملی؛

4. افزایش توان و ظرفیت به منظور ایجاد و گسترش مناسبات علمی و همکاری­های پژوهشی با مراکز پژوهشی در سطح استانی و ملی؛

5. بسیج توان فکری برای تولید محتوای همایش­های استانی و ملی با موضوعات عام و نیز معطوف به مسائل استان، با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و مراکز علمی و پژوهشی معتبر دیگر؛

6. افزایش ظرفیت فکری در راستای تدوین سیاستگذاری‌های راهبردی کلان اجتماعی استان

7. شعبه استان انجمن از مشارکت فعال عموم نخبگان علم سیاست در استان در پیشبرد اهداف بهره خواهد برد.