ایران در نقشه جهان

شماره پنجاه و سوم پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد

جمعه بیست و دوم آذر ماه 1398

به اطلاع علاقمندان میرساند شماره پنجاه و سوم (دوره زمستان 1397)، پژوهشنامه ی علوم سیاسی منتشر شد.801572106292 (1)

در این شماره که با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است، هفت مقاله با عناوین زیر مورد بررسی قرارگرفته است:

 

1.شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی

2.تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها

محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمی

3.موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)

زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد

4.چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی

مهرداد خرم نصر؛ مجتبی مقصودی

5.مطالعۀ عوامل شکل‌گیری و شناخت اندیشۀ سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی

زینب خسروی؛ بهروز افخمی

6. بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها

حسین علایی

7. گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران

سید محمد محمدی

 

شماره پنجاه و سوم از پژوهشنامه علوم سیاسی از طریق این لینک قابل مطالعه است.