ایران در نقشه جهان

شماره پنجاه و سوم پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد

يکشنبه بیست و پنجم اسفند ماه 1398

به اطلاع می رساند؛ پنجاه و چهارمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد. علاقمندان می توانند با مراجعه به 801572106292 (1)آدرس http://www.ipsajournal.ir/   مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.

دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53،زمستان 1397

 

در این شماره می خوانید:

1. شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی

2. تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها

محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمی

3. موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)

زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد

4. چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی

مهرداد خرم نصر؛ مجتبی مقصودی

5. مطالعۀ عوامل شکل‌گیری و شناخت اندیشۀ سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی

زینب خسروی؛ بهروز افخمی

6. بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها

حسین علایی

7. گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران

سید محمد محمدی