ایران در نقشه جهان

پنجاه و نهمین شماره پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد

چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه 1399

به اطلاع می رساند پنجاه و نهمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد. علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir/   مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.photo_2020-11-11_17-58-21
 
شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، تابستان 1399، صفحه 1-253  
 
1. بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش) 
صفحه 7-47 
مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی 
  
2. تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت  
صفحه 49-75 
سید مرتضی حافظی؛ وحید سینائی 
  
3. چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف  
صفحه 77-116 
دنیا راه حق؛ رضا اکبری نوری؛ حسن آب نیکی 
  
4. گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران  
صفحه 117-140 
سلمان صادقی زاده 
 
5. پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی  
صفحه 141-172 
فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی 
  
6. بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت  
صفحه 173-200 
هادی نوری؛ مهدی مظلوم خداشهری؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده 
  
7.  پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر  
صفحه 201-236 
علی اشرف نظری