ایران در نقشه جهان

شصت و یکمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی

سه شنبه بیست و چهارم فروردين ماه 1400


به اطلاع می رساند شصت و یکمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد. علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir/   مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند:photo_2021-03-13_20-34-22

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، زمستان 1399، صفحه 1-236  

1. بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران 
صفحه 7-36
مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی

2. تحلیل میزان احساس خوشبختی و توسعه‌یافتگی در ایران 
صفحه 37-67
محمد سمیعی

3. فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360 
صفحه 69-114
صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده

4. الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران 
صفحه 115-135
علی اکبر علیخانی

5. آسیب شناسی نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی 
صفحه 137-163
عظیم کریمی؛ علیرضا سلطانی

6. بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران) 
صفحه 165-190
سید علی مرتضوی امامی زواره؛ امیر محمد حاجی یوسفی

7. بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز 
صفحه 191-220
مختار نوری