ایران در نقشه جهان

شماره پنجاه و دوم پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد

دوشنبه یکم مهر ماه 1398

به اطلاع علاقمندان می رسانیم شماره پنجاه و دوم از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد. در این شماره که با همکاریNo. 52 - Paaiz پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است، هفت مقاله به چاپ رسیده است. این مقالات عبارتند از:

چارچوبه های معرفتی - روشی نو اندیشی اسلامی در نگرش به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان(مورد مطالعه محسن کدیور و محمد مجتهد شبستری) به قلم ندا حاجی وثوق و اصغر داودی

وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده؛ ارزیابی یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، اسفند 1396 به قلم محمد جمالی و مکرمه جمالی

رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر: با تاکید بر آرا و اندیشه های رضا داوری اردکانی و الدیرمک اینتایر به قلم حسن رحیمی، سهیلا رحیمی و حسین جعفری

​استندلال قیاسی و سیاست گذاری خارجی؛ مطالعه موردی: قیاس های تاریخی مورد استفاده قیاسگران خارجی درباره مسئله هسته ای ایران به قلم صدیقه شیخ زاده جوشانی و یحیی کمالی

حکمت سیاسی در ایران باستان بر مبنای خوانش سهروردی به قلم علی اکبر علیخانیبازنمایی موفقیت یا شکست قرارداد هسته ای ایران در رسانه های آمریکایی و انگلیسی به قلم مرضیه حاجی پور ساردویی و فرحناز مصطفوی کهنگی ، فائزه تقی پور

وضعیت سنجی سرمایه روحانیت، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی  به قلم رضا نوع دوست و محمدرضا مایلی

این شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی از طریق این لینک قابل مطالعه است.