ایران در نقشه جهان

مقالات و چكيده مقالات سیزدهمین همايش بين المللي انجمن علوم سياسي ايران

يکشنبه بیست و پنجم اسفند ماه 1398

کتاب مجموعه مقالات و چکیده مقالات سیزدهمین همایش بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران، جهت بهره مندی علاقمندان حوزه ی علوم سیاسی، در اختیار عزایزان قرار میگیرد.

photo_2019-12-30_17-05-58

دانلود چکیده مقالات سیزدهمین همایش بین المللی سالانه انجمن علوم سیاسی ایران "علم سياست ، ايران امروز و گذارهاي پيش رو"

photo_2019-12-29_03-33-54

دانلود مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بین المللی سالانه انجمن علوم سیاسی ایران "علم سياست، ايران امروز و گذارهاي پيش رو"