ایران در نقشه جهان

شماره پنجاه و پنجم پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد

جمعه بیست و سوم خرداد ماه 1399

با سلام

به اطلاع می رساند پنجاه و پنجمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد. علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir/   مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.

در این شماره می خوانید:

دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، تابستان 1398، صفحه 1-240 

 

1. شناسایی و اولویت بندی عوامل واگرایی در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس

صفحه 7-31

سید عباس احمدی کرچ؛ سجاد نجفی

 

2. منطق فهم دوگانه‌انگاری‌ها در سنت سیاسی کلاسیک ایران

صفحه 33-58

عبدالله حاجی زاده؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی

 

3. بازاندیشی رابطه تاریخی تحوّلات سیاسی با تحوّلات اقتصادی در ایران (1397-1270)

صفحه 59-86

محمد سمیعی

 

 

4. تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران

صفحه 87-126

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ سارا پورشیخعلی

 

 

5. نهادهای اقتصادی دربار و حامی پروری در رژیم پهلوی

صفحه 127-158

حجت کاظمی؛ مهدی عطریان

 

 

6. تأملی در رساله‌ حقوق اساسی محمدعلی فروغی از منظر بحث درباره کاربردی کردن علم سیاست در ایران

صفحه 159-198

شروین مقیمی

 

 

7. دولت مدرن در بند تله‌ بنیان‌گذار؛ بررسی تجربه‌ توسعه در دولت پهلوی اول

صفحه 199-224

احمد نقیب زاده؛ عاطفه داراب زاده