ایران در نقشه جهان

پنجاه و هشتمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی (ویژه نامه کرونا) منتشر شد

جمعه بیست و پنجم مهر ماه 1399

انتشار شماره جدید پژوهشنامه علوم سیاسی

به اطلاع می رساند:photo_2020-10-15_23-13-23
 پنجاه و هشتمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی (ویژه نامه کرونا) منتشر شد. علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir/   مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.


شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، بهار 1399، صفحه 1-276   

در این شماره می خوانید:

1. سیاست‌خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای  
صفحه 7-46 
علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی  

  
2. مقایسه توانایی دولتِ ایران و کشور‌های منتخبِ شرقِ آسیا در سیاست‌گذاری کووید-19  
صفحه 47-72  
علی رضا حیدری 

  
3. بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی  
صفحه 73-118  
محسن خلیلی 


4.پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران  
صفحه 119-146  
شهروز شریعتی؛ امین یوسفی 


5. رفتار سیاسی-اجتماعیِ ویروس کرونای جدید (کووید-19) (با نگاهی به شرایط سیاسی-اجتماعی ایران)  
صفحه 147-182  
حیدر شهریاری 

  
6. نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران) 
صفحه 183-224 
رسول صفراهنگ 

  
7.بحران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاسی اکنون  
صفحه 225-261  
رضا نصیری حامد