ایران در نقشه جهان

استاد احمد ساعی

شنبه شانزدهم شهریور ماه 1398

12905آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد احمد ساعی روز چهارشنبه 15 اسفند1397 از 16/30 الی 19 در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. ورود برای علاقمندان به دانش سیاست آزاد است. این آیین به همت گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن مطالعات صلح برگزار می شود.