ایران در نقشه جهان

استاد سید عبدالعلی قوام

يکشنبه سی و یکم شهریور ماه 1398

به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن مطالعات صلح ایران آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه دکتر سید عبدالعلی قوام روز دوشنبه 29 بهمن 1397 از 16 الی 19 در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

ورود برای علاقمندان به دانش سیاست آزاد است.

photo_2019-02-02_11-47-01