ایران در نقشه جهان

استاد علی اصغر کاظمی

دوشنبه پانزدهم مهر ماه 1398

به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن مطالعات صلح ایران آیین نکوداشت اندیشمند 
photo_2019-10-02_15-34-45فرزانه دکتر علی اصغر کاظمی برگزار خواهد شد

با گفته ها و نکته هایی از:

  • علی اکبر امینی 
  • داود هرمیداس باوند
  • مهدی ذاکریان
  • کامیارکاظمی
  • سید علی مرتضویان
  • نسرین مصفا
  • عباس مصلی نژاد
  • عباس ملکی

زمان: روز چهارشنبه 17 مهرماه 1398 از ساعت17

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی