ایران در نقشه جهان

دومین نشست تخصصی بین المللی "زن، صلح و امنیت پایدار"

پنج شنبه پانزدهم اسفند ماه 1398

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و جمعی از موسسات علمی و دانشگاه های کشور اقدام به برگزاری دومین نشست تخصصی بین المللی "زن، صلح و امنیت پایدار"، در اسفندماه 1397 نمودند. در این نشست تخصصی؛ با حضور جمعی از مسئولین سیاسی و صاحب نظران علمی داخلی و خارجی، به واکاوی وضعیت نقش زنان در ایران، منطقه و جهان پرداخته شد و درمورد بهبود وضعیت زنان و تبیین نقش آنان در مسائل آینده ایران و جهان بحث و تبادل نظر گردید.

همچنین علاقمندان می توانند گزارش این نشست را در "این آدرس" مطالعه نمایند.