ایران در نقشه جهان
  • انجمن علوم سیاسی ایران
  • فیلم
  • نشست "بررسی تحلیلی مسایل ایران امروز از منظر علم سیاست؛ صورت بندی و پیامدهای سیاسی- امنیتی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی"

نشست "بررسی تحلیلی مسایل ایران امروز از منظر علم سیاست؛ صورت بندی و پیامدهای سیاسی- امنیتی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی"

پنج شنبه بیست و دوم اسفند ماه 1398

در پی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی توسط نیروهای نظامی آمریکا، انجمن علوم سیاسی ایران به منظور واکاوی علمی این موضوع نشستی با عنوان "بررسی تحلیلی مسایل ایران امروز از منظر علم سیاست؛ صورت بندی و پیامدهای سیاسی - امنیتی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی" را در دی ماه 1398، در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود.

علاقمندان می توانند گزارش کامل نشست را در این آدرس مشاهده نمایند.