ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "اقتصاد سیاسی"

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

معرفی کمیته "اقتصاد سیاسی" انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر میترا راه نجات «عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی»

رزومه دبیر کمیته: http://simap.atu.ac.ir/cv/29662483725/

photo_2020-08-17_21-54-54photo_2020-08-20_14-33-01photo_2020-08-27_23-14-33photo_2020-08-31_00-10-40photo_2020-09-02_18-26-27photo_2020-09-03_10-38-07photo_2020-09-05_21-12-09photo_2020-09-18_21-58-46دوره آنلاین شیوۀ پروپوزال نویسی