ایران در نقشه جهان

نشست تخصصی "توئیتر و سیاست در ایران"

چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه 1398

photo_۲۰۱۹-۱۰-۱۰_۰۷-۱۱-۰۹کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نشست تخصصی "توئیتر و سیاست در ایران؛ روش شناسی مططالعه کنشگری سیاسی در رسانه های اجتماعی"

سخنرانان:

دکتر حسین کرمانی 

ابوالفضل حاجی زادگان

زمان: پنجشنبه25 مهرماه 1398 از ساعت 16:30 الی 18:30

مکان: انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین خیابان دانشگاه و خیابان فخررازی، نبش کوچه انوری، پلاک1، دفتر انجمن علوم سیاسی ایران