ایران در نقشه جهان

برگزاری نشست "گفتگوهای راهبردی؛ راهبردهای ارتقاء اثر بخشی نظام سیاست گذاری کشور"

يکشنبه بیستم بهمن ماه 1398

انجمن علوم سیاسی ایران و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می نمایند:نشست گفتگوهای راهبردی . 1398 . کمیته سیاستگذاری (1)

نشست "گفتگوهای راهبردی؛ راهبردهای ارتقاء اثر بخشی نظام سیاست گذاری کشور"

سخنرانان:

جناب آقای دکتر مجتبی امیری

جناب آقای  دکتر حمید بهلولی

 

علاقمندان برای حضور در نشست با شماره تلفن 64453183 هماهنگی نمایند.

زمان: چهارشنبه، 7 اسفند ماه 1398، ساعت 10 الی12
نشانی: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، کوچه خورشید، شماره 52 (مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری)