ایران در نقشه جهان

برگزاری نشست "گفتگوهای راهبردی؛ راهبردهای ارتقاء اثر بخشی نظام سیاست گذاری کشور"

يکشنبه بیستم بهمن ماه 1398

این نشست تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است "لینک خبر"

 

انجمن علوم سیاسی ایران و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می نمایند:نشست گفتگوهای راهبردی . 1398 . کمیته سیاستگذاری (1)

نشست "گفتگوهای راهبردی؛ راهبردهای ارتقاء اثر بخشی نظام سیاست گذاری کشور"

سخنرانان:

جناب آقای دکتر مجتبی امیری

جناب آقای  دکتر حمید بهلولی

 

علاقمندان برای حضور در نشست با شماره تلفن 64453183 هماهنگی نمایند.

زمان: چهارشنبه، 7 اسفند ماه 1398، ساعت 10 الی12
نشانی: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، کوچه خورشید، شماره 52 (مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری)