ایران در نقشه جهان

فرا رسیدن نوروز 1399 فرخنده باد

جمعه یکم فروردين ماه 1399

شکوه ها را بنه، خیز و بنگر
که چگونه زمستان سر آمد
جنگل و کوه در رستخیز است
عالم از تیره رویی در آمد
چهره بگشاد و برق خندید
عاشقا خیز که آمد بهاران

 فرا رسیدن سال ۱۳۹۹ خورشیدی را به مردم ایران تبریک عرض مینماییم، و از ایزد منان، سلامتی و پیروزی را  برای این سرزمین خواستاریم.

انجمن علوم سیاسی ایران