ایران در نقشه جهان

وبینار "اقتصاد سیاسی سیلاب در ایران"

جمعه پانزدهم فروردين ماه 1399

چهرامین وبینار مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران:
اقتصاد سیاسی سیلاب در ایران

۱. سیلاب چیست؟ آب زیاد، قهر طبیعت، سوء مدیریت یا نتیجه‌‌‌ی اقتصاد سیاسی؟
۲. تضاد معرفتی در تعریف سیلاب! جنگ در دولت: تقابل میان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاوری؟
۳. چه کسی از بیمه‌ی سیلاب سود می برد؟ مردم یا سرمایه‌دار؟
۴. در سیلاب فروردین ۱۳۹۸ شیراز چه گذشت؟ نمونه‌ای مشخص از مباحث نظری.
۵. چرا سیاستگذاری در کاهش خطرات سیلاب ناتوان است؟

مدرس: دکتر ارشک حلی ساز
عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

یکشنبه ۱۷ فروردین ساعت ۱۸ الی ۲۰
ظرفیت وبینار: ۲۰ نفر

هزینه شرکت در کارگاه: ۵۰ هزار تومان
شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268


شماره تماس: 09337315709