ایران در نقشه جهان

کارگاه وبینار "روش شناسی مطالعات جنگ"

چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت ماه 1399

"به مناسب آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت و پایداری"

کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران کارگاه مجازی را از طریق Skype برگزار می کند:

کارگاه روش شناسی مطالعات جنگ
کارگاه روش شناسی مطالعات جنگ

 

محورهای کارگاه:

پیشینه مطالعات جنگ، با تاکید بر؛ چرایی و اهمیت آن.
بررسی موردی، جنگ ایران و عراق.

مدرس: محمد درودیان (نویسنده و پژوهشگر جنگ).

زمان برگزاری: پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹ ساعت ۱۷ تا ۲۰


نیم ساعت پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

ظرفیت‌: 25 نفر

 

شرکت در این کارگاه رایگان و اولویت ثبت نام با کسانی هست که زودتر اقدام نمایند.
 

شماره تماس: 09337357576