ایران در نقشه جهان

برگزاري "کارگاه نگارش علمی پایان نامه در رشته علوم سیاسی" شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه بیستم خرداد ماه 1399

برگزاري کارگاه نگارش علمی پایان نامه در رشته علوم سیاسیشعبه کرمان مراسمات و نشست (2)

به همت انجمن علوم سياسي ايران شعبه كرمان و مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان کارگاه نگارش علمی پایان نامه در رشته علوم سیاسی با تدریس جناب آقاي دکتر یحیی کمالی، در 27  آبان 1398 در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت دو ساعت برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و پیام نور کرمان برگزار شد؛ اصول و قواعد نگارش استاندارد پایان نامه را با جزئیات آن به دانشجویان آموزش دادند.

910