ایران در نقشه جهان

کارگاه مجازی "چگونه سياست ها را ارزيابي كنيم؟"

پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1399


مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران دهمین وبینار خود را از طریق Skype برگزار می کند:

چگونه سياست ها را ارزيابي كنيم

عنوان: "چگونه سياست ها را ارزيابي كنيم؟"

حوزه های مورد بحث
-كاركردهاي ارزيابي
-انواع ارزيابي
- مكاتب و روشهاي ارزيابي
- طراحي ارزيابي

مدرس: دکتر راضیه امامی
(پژوهشگر حوزه ارزيابي سياست)


زمان: چهارشنبه، ١٢ شهريور، ساعت ٢٠ الی ۲۲

نیم ساعت پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. 


ظرفیت: ۲۰ نفر

همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران

هزینه شرکت در کارگاه: 50 هزار تومان.

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576