ایران در نقشه جهان

نامه اعتراضی انجمن های علوم اجتماعی و تاریخی به اقدام آموزش و پرورش

يکشنبه سی ام شهریور ماه 1399

به نام خداوند جان و خرد

جناب آقای محسن حاجی‌میرزایی

وزیر محترم آموزش و پرورش

29 شهریور 1399

 

با سلام و احترام

همان طور که استحضار دارید ، در آستانۀ بازگشایی دانشگاه ها، دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی و تاریخ با خبری دور از انتظار و نگران کننده روبرو شدند. بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کشوری که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر شده است، برای استخدام به‌ عنوان دبیر تاریخ، و علوم اجتماعی، علاوه بر دانش آموختگان کارشناسی وکارشناسی ارشد این رشته ها، دانش آموختگان سطح ۲ و ۳ حوزه علمیه هم واجد شرایط اعلام شده اند. اتخاذ این تصمیم غیرحرفه ای که نشانۀ بها ندادن به دانش آموختگان مجموعۀ رشته های علوم اجتماعی و تاریخ و بی توجهی کامل به دانش و تخصص در تصدی نقش مهم معلمی در آموزش و پرورش است، نتایج بسیار زیانباری در آموزش و پرورش و جامعه خواهد داشت که به بخشی از آنها اشاره میشود:

    • مقایسۀ واحدهای درسی دانشجویان رشته های اعلام شده و دانش آموختگان حوزوی نشان از فقدان نخستین و مهمترین شایستگی علمی برای آموزش این دروس در دانش آموختگان حوزوی دارد. دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی و تاریخ بیش از صد واحد تخصصی و پایان نامه پژوهشی مرتبط با حوزه تخصصی خود میگذرانند. این در حالی است که چنین درس هایی در برنامه آموزشی حوزه ها وجود ندارد. در نتیجه، گویی این همه سرمایه گذاری و صرف وقت در دانشگاه ها برای آموزش تخصصی این درس ها ضرورتی نداشته است.

    • این تصمیم غیر کارشناسی، موجب می شود اهمیت رشته های علوم اجتماعی و تاریخی، که برای تربیت شهروند آگاه و مسئول و بهبود نظام حکمرانی بسیار با اهمیت هستند، نزد دانش آموزان کم شود؛ و در عین حال این پیام نادرست به آنان داده میشود که در نظام مدیریتی کشور، برای تصدی مسئولیت های آموزشی و شاید سایر مسئولیت ها، دانش تخصصی اهمیت چندانی ندارد.

    • بر رغبت و انگیزه دانشجویان رشته های علوم اجتماعی اثر منفی داشته و باعث میشود وظایف تحصیلی خود را چندان جدی نگیرند.

    • با این اقدام فرصت های شغلی اندک دانش آموختگان این رشته ها که هم اکنون نیز بسیار محدود و بحرانی است، باز هم محدودترمی شود.

    • علاوه بر موارد فوق، قرار گرفتن دانش آموحتگان حوزوی در جایگاهی که دانش تخصصی آن را ندارند، از اعتبار اخلاقی و اجتماعی آنها می کاهد و به تعارضات غیر اصولی بین نظام حوزوی و دانشگاهی دامن میزند، که به هیچ عنوان به نفع این دو نهاد مهم علمی و آموزشی جامعه ایران نیست. به همین دلیل بسیار بعید است که حوزویان مسئول و متعهد هم خود راضی به پذیرش نقشی باشند که دانش تخصصی آن را ندارند.

بنا به دلایل ذکر شده، انجمن های علوم اجتماعی و تاریخی امضاکننده این نامه، مخالفت شدید خود را با این تصمیم نسنجیده و غیرکارشناسی اعلام می کنند و از جنابعالی به عنوان وزیر آموزش و پرورش و همچنین سازمان اداري و استخدامي كشور انتظار دارند، برای احترام گذاشتن به دانش تخصصی دانشگاهی و جایگاه علوم اجتماعی و تاریخی، جلوگیری از تعارضات غیراصولی بین نظام حوزوی و دانشگاهی، و رفع نگرانی دانش آموختگان این رشته ها، دستور فرمایید هر چه زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند و نتیجه را به اطلاع این انجمن ها و آگاهی عمومی برسانند.

 

با تجدید احترام و آرزوی توفیق در خدمت به آموزش و پرورش کشور

 

سیدحسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

هادی خانیکی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مهرداد عربستانی، رئیس انجمن انسان شناسی ایران

محمدجلال عباسی، رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران

کیومرث اشتریان، رئیس انجمن علوم سیاسی ایران

ذکرالله محمدی، رئیس انجمن ایرانی تاریخ

سید احمدرضا خضری، رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

 

رونوشت: جناب آقای جمشید انصاری، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، جهت استحضار

جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جهت استحضار