ایران در نقشه جهان

پدیدارشناسی و تجربه سیاسی-اخلاقی: بیناسوبژکتیویته، جماعت گرایی و طبیعت خیر مشترک ما

يکشنبه ششم مهر ماه 1399

جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:

نشست علمی:photo_2020-09-25_16-57-08
پدیدارشناسی و تجربه سیاسی-اخلاقی: بیناسوبژکتیویته، جماعت گرایی و طبیعت خیر مشترک ما

سخنران:
ایچ. پیتر استیوز (استاد فلسفه دانشگاه دیپال شیکاگو).

دبیر نشست: حمید ملک زاده

ترجمه همزمان: شهاب غدیری

زمان: یکشنبه 20 مهرماه ساعت 18/30 الی 20/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی https://engage.shatel.com/b/ham-cgf-h22


حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.
شماره تماس: 09337357576