ایران در نقشه جهان

وبینار "رشد نقدینگی و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران"

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه 1399


شعبه ایلام انجمن علوم سیاسی ایران، دومین وبینار خود را با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور ایلام برگزار می کند:

عنوان وبینار "رشد نقدینگی و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران"

سخنران: دکتر نبی امیدی (دکتری مدیریت مالی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ایلام)

دبیر نشست: دکتر عظیم کریمی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام)

زمان: یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱

علامندان بعد از دانلود و نصب نرم افزار Adobe Connect می توانند از لینک زیر در این وبینار شرکت کنند:

http://lms3.kshpnu.ac.ir/ilam/