ایران در نقشه جهان

سومین نشست از سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی "شاهی آرمانی در شاهنامه"

يکشنبه هیجدهم آبان ماه 1399


کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن مطالعات صلح ایران برگزار می‌کند‌:

سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسیphoto_2020-11-04_19-09-03

نشست سوم: شاهی آرمانی در شاهنامه

سخنران: جواد رنجبر درخشی لر
(شاهنامه‌پژوه و دانش‌آموخته علوم سیاسی).


زمان: سه شنبه 20 آبان ماه 1399 ساعت 18 الی 19/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:


https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576