ایران در نقشه جهان

درگذشت دکتر داوود فیرحی

چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه 1399

إِنَّا للّه و إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست
کز کاخ هنر نادره‌کاران همه رفتند

قلم رختِ عزا پوشیده و زبان ماتم زده و کلمه باردارِ غمی ناگفتنی و ناشنیدنی شده است. نور چشم حوزه و دانشگاه، مرج البحرین دو اقیانوس سنت و تجدد، که پروژۀ فکری‌اش می توانست برای فردای ایران گشایشهای عظیمی داشته باشد، دکتر داود فیرحی، چشم از دیار خاکی بربَست و لباسِ عافیت نپوشیده، عزم سفر به سرای باقی کرد تا دانشگاه و دانشگاهیان را عزادار کند. 
چشمها گریان و دلها خونباران شده، نه می توان سخنی گفت که این درد را مرهمی باشد و نه می توان نگفت، چرا که دردی است جانسوز. بی تردید، با رفتن فیرحی، فردای ایران عزادار شد.

انجمن علوم سیاسی ایران ضمن عرض تسلیت بابت فقدان این عزیزِ بی تکرار، که در چشم اهل خرد از صدهزاران بیش بود، برای خانواده و همۀ دوستدارانش، صبر جمیل آرزو کرده و برای آن سفرکرده همنشینی با اولیا و صالحین را مسئلت دارد. امید است که شاگردان آن بزرگ با ادامۀ راه‌اش بتوانند آرامش و خشنودی روح آن استادِ یگانه را رقم بزنند.