ایران در نقشه جهان

عنوان نشست "فیرحی در نگاه اندیشه وران جوان علم سیاست"

سه شنبه چهارم آذر ماه 1399


جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری گروه‌ روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می‌کند:photo_2020-11-17_21-35-17

عنوان نشست "فیرحی در نگاه اندیشه وران جوان علم سیاست"

سخنرانان:
دکتر مختار نوری
(مدیر گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه)
فیرحی نمونه عالی انسان دانشگاهی.

دکتر محمود رضا مقدم شاد: (دکترای علوم سیاسی).
از تحلیل گفتمان قدرت تا یقینیات زندگی روزمره

دکتر حمید ملک زاده (دکترای علوم سیاسی).
مبنای هستی شناختی سیاست در اندیشه فیرحی

دکتر سید رضا حسینی
فیرحی؛ سیاست اندیشی در میانه فقه و فلسفه سیاسی

مدیر نشست:
نوید کلهرودی

زمان: سه شنبه ۴ آذر ماه ساعت 19.30 الی 21


پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:

https://engage.shatel.com/b/ham-cgf-h22

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576