ایران در نقشه جهان

سومین پیش نشست چهاردهمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه بیستم دي ماه 1399

انجمن علوم سیاسی ایران و گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کنند:

سومین پیش نشست چهاردهمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران

عنوان نشست: 
"اعتماد سیاسی، سرمایه و مسئولیت اجتماعی"photo_2021-01-09_01-24-20

با حضور:
فریدون رحیم زاده، عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناروری

رحیم محمدی، مدیر گروه جامعه شناسی ایران در انجمن جامعه شناسی ایران

مجید توسلی رکن آبادی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

محمدباقر تاج الدین، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

دبیر علمی نشست: مختار نوری، دبیر گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

زمان: پنج شنبه ۲۵ دی ماه ۹۹ ساعت ۱۷ الی ۱۹

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.