ایران در نقشه جهان

پانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت ماه 1400

پانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" 

با سخنرانی: دکتر محسن مدیرشانه‌چیphoto_2021-05-07_00-14-48

با معرفی کتاب 
"مباحث نظری و تاریخی جمهوری‌خواهی در ایران"

و با موضوع
 "رضا شاه و جمهوری‌خواهی در ایران"

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۱ الی ۲۲
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان 
https://www.instagram.com/ipsa.kb/