ایران در نقشه جهان

سلسله نشست های بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم با نگاهی به آینده

دوشنبه چهاردهم تير ماه 1400

کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

سلسله نشست های بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم با نگاهی به آیندهphoto_2021-07-04_18-16-20

سخنرانان:

دکتر سید احمد فاطمی نژاد (عضو هیات دانشگاه فردوسی مشهد).

دکتر هادی آجیلی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی).

دبیر نشست: دکتر مهدی زيبائی (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی "ره").

زمان: 16 تیر ماه 1400
ساعت 18 الی 20

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:

https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.