ایران در نقشه جهان

تريبون تخصصي تنظيم گری

دوشنبه چهاردهم تير ماه 1400


كميته سياست و تنظيم گری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می كند:

تريبون تخصصي تنظيم گریphoto_2021-07-04_22-56-39

تريبونی براي پژوهشگران جهت ارائه پژوهشهای مرتبط با تنظيم گری با حضور صاحبنظران و فعالان آن حوزه 

محورهای مباحث تريبون:

-بررسی پيشينه سياستها، قوانين و مقررات در زمينه های مختلف
- بررسي نتايج و آثار سياستها، قوانين و مقررات در زمينه هاي مختلف
- بررسی فرايند تدوين و اجرای سياستها، قوانين و مقررات در زمينه های مختلف

همراه با پشتيبانی انجمن علوم سياسی ايران برای تداوم و پيگيری پژوهش در  نهادهای مرتبط

علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٠٩١٢٤١٨٦٩٠٧ تماس حاصل فرمايند.