ایران در نقشه جهان

جلسه دوم "سلسله نشست های بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم، با نگاهی به آینده"

دوشنبه بیست و یکم تير ماه 1400

کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

سلسله نشست های بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم، با نگاهی به آیندهphoto_2021-07-13_14-26-21

سخنرانان:

دکتر محسن خلیلی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر سید رضا موسوی نیا (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دبیر نشست: دکتر مهدی زيبائی (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)

زمان: چهارشنبه 23 تیر ماه 1400
ساعت 18 الی 20

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc
حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.