ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "ارزيابی سياست های كاربرد فناوری های نوين در بخش كشاورزی؛ مطالعه موردی مهندسی ژنتيك"

پنج شنبه هشتم مهر ماه 1400

کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2021-09-29_17-10-10

ارزيابی سياست های كاربرد فناوری های نوين در بخش كشاورزی؛ مطالعه موردی مهندسی ژنتيک

 

سخنران:
دکتر آزاده شوشتری

کارشناسان:
دكتر نير اعظم خوش خلق سيما
دكتر مختار جلالي
دكتر عليرضا عباسي
دكتر محمدرضا بي همتا

دبیر جلسه: 
دكتر راضیه امامی میبدی

دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 17/30

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsaregulation

با سخنرانی های زنده کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی همراه باشید