ایران در نقشه جهان

نقد و بررسی کتاب "ایرانِ به سوی جمهوری اسلامی"

چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کند برگزار می کند:photo_2021-11-17_18-48-26

نشست نقد و بررسی کتاب
ایرانِ به سوی جمهوری اسلامی

با حضور:
دکتر مجتبی مقصودی
دکتر سیدعبدالامیر نبوی
و دکتر حامد طاهری کیا (نویسنده کتاب)

زمان: 
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸

لینک برگزاری نشست:
 https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa