ایران در نقشه جهان

روانشناسی سیاسی، نیازها و ضرورت های ایران 1400، درک وجوه کاربردی

جمعه هفدهم دي ماه 1400

سلسله سخنرانی های کمیته روانشناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایرانphoto_2022-01-01_12-20-25
عنوان: "روانشناسی سیاسی، نیازها و ضرورت های ایران 1400، درک وجوه کاربردی"


سخنرانان: دکتر محمد قائدی، روانشناس سیاسی، مدرسه مطالعات صلح و حل مناقشه دانشگاه جورج میسون  
دکتر علی اشرف نظری، روانشناس سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


زمان سه شنبه 14 دی ماه ساعت 7 عصر به وقت تهران 
4 ژانویه ساعت 10:30 صبح به وقت واشنگتن دی سی


لینک سخنرانی:
https://zoom.us/j/94752486785?pwd=QUtkamxqcDNDdjJML3dYVFU0ODVMdz09

Meeting ID: 947 5248 6785
Passcode: PPS