ایران در نقشه جهان

مشاركت در پروژه هاي دولتي: از لايحه مشاركت عمومي و خصوصي تا لايحه بودجه ١٤٠١

جمعه سیزدهم اسفند ماه 1400

کمیته سیاست و تنظیم‌گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني،photo_2022-03-03_18-18-13 صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار می كند:

مشاركت در پروژه هاي دولتي:
از لايحه مشاركت عمومي و خصوصي تا لايحه بودجه ١٤٠١


با حضور:
سيد مرتضي ناصريان، مشاور اقتصادي و تأمين مالي

محسن رجايي، كارشناس حوزه معاملات و  مشاركت عمومي-خصوصي

 اقبال شاكري، عضو هيأت علمي دانشگاه اميركبير و نماينده مجلس شوراي اسلامي

مهدي جوادي، مشاور در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی

دبیر جلسه: 
راضیه امامی میبدی

دوشنبه ١٦ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٩:٣٠

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/ehdas/mosharekat