ایران در نقشه جهان

شانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه هفتم آبان ماه 1401

شانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوعphoto_2022-10-28_20-24-25

"علم سیاسیت و تجربه زیست سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ الگوها، روندها و نتایج"

برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:

بنیان های نظری و اندیشگی جمهوری اسلامی ایران

تجربه زیست نیروهای اجتماعی اعم از احزاب، نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی

بنیان های فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

آسیب شناسی سیاستگذاری عمومی در ایران

اقتصاد سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تبارشناسی مفاهیم و تحولات مرتبط با زیست سیاسی در ایران

نظامی جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل

چارچوب های نظری حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

بنیان های نظری و عملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

تجربه زیست سیاسی در سایه مفهوم تحریم های بین المللی

تجربه فعالیت های هسته ای ایران ومقایسه آن با بحران های نفتی در ایران

 

تقویم همایش:

مهلت ارسال چکیده: 30 آبان ماه 1401 ( حداکثر 250 کلمه به همراه واژگان کلیدی)

اعلام نتایج چکیده مقالات: 30 آذرماه 1401

مهلت ارسال اصل مقالات: 30 دی ماه 1401

ایمیل دریافت چکیده مقالات: ipsaconference1401@gmail.com

تاریخ برگزاری همایش: 19 و 20 بهمن ماه 1401