ایران در نقشه جهان

تأثیر تحولات ژئوپلیتیک بر جایگاه ایران در راه گذرهای بین المللی

دوشنبه هفدهم بهمن ماه 1401

photo_۲۰۲۳-۰۲-۰۶_۱۴-۴۶-۴۰مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری بنیاد مطالعات قفقاز، هسته پژوهشی مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران  و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای برگزار می کند:


تأثیر تحولات ژئوپلیتیک بر جایگاه ایران در راه گذرهای بین المللی


سخنرانان:
دکتر عبدالرضا فرجی راد(دانشیار گروه ژئوپلیتیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و سفیر پیشین)
تحولات ژئوپلیتیکی و راههای ارتباطی شرق ایران
دکتر عابد نوروزی زرمهری(دانش آموخته دکتری مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران)
تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز  و راه گذر شمال-جنوب 
دکتر سیدرضا موسوی نیا (دانشیار گروه روابط بین الملل،دانشگاه علامه طباطبائی )
فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی ایران از پیشران های آینده ساز امنیتی در منطقه قفقاز تا ۲۰۳۰
مدیر نشست:
دکتر الهه کولایی(استاد گروه مطالعات منطقه ای و رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران )


زمان:۱۸ بهمن/ ساعت ۱۶ تا ۱۸
مکان: دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، طبقه سوم


لینک
www.skyroom.online/ch/ccsi/ccsi