ایران در نقشه جهان

دومین همایش ملی سیاست خارجی ایران

جمعه بیستم مرداد ماه 1402

photo6155057873دومین همایش ملی سیاست خارجی ایران

۶ دی ۱۴۰۲

دارای مجوز ISC

برگزارکننده: گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

حامیان: انجمن علوم سیاسی ایران، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

رئیس همایش: دکتر محمود غفوری

دبیر علمی: دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی

دبیر اجرایی: دکتر یحیی کمالی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه کنید.

ifpolicy.uk.ac.ir