ایران در نقشه جهان

کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

photo_2023-09-01_20-31-21تحریریه 《کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی》 انجمن علوم سیاسی ایران از علاقمندان جهت مشارکت در ترجمه مقالات جلد دوم از 《کتاب سال》 دعوت به همکاری می‌کند. 
مقالات ترجمه شده توسط علاقمندان با نام ایشان و در جلد دوم از 《کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی》 که با همکاری انتشارات گام نو منتشر خواهد شد به چاپ می‌رسد. 
علاقمندان می‌توانند درخواست خود را به مدیر مسئول و سردبیر کتاب سال، آقای دکتر حمید ملک زاده از طرقی که در زیر آمده ارسال کنند:


ایمیل آدرس:
hmaleakzade@gmail.com 
تلگرام و ایتا از طریق شماره:
۰۹۳۵۴۷۱۱۶۰۱
بله از طریق شماره:
۰۹۱۲۷۳۴۷۲۵۲
آدرس پرتال کتاب سال:
https://www.iyphen.ir/