ایران در نقشه جهان

کارگاه هوش مصنوعی و پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

photo_2023-09-10_20-59-52کمیته مسائل نوآورانه انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن مطالعات منطقه ای دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:
کارگاه هوش مصنوعی و پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل


با تدریس دکتر رحمانی زاده دهکردی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی


کارگاه در بستر اسکای روم بصورت آنلاین برگزار میگردد.


 حضور برای اعضای انجمن علوم سیاسی ایران که حق عضویت سالانه خود را پرداخت نموده اند رایگان است.
به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.