ایران در نقشه جهان

اولین نتیجه پیگیری ها برای بهبود وضعیت استخدامی رشته علوم سیاسی

جمعه بیست و چهارم شهریور ماه 1402

اولین نتیجه پیگیری های انجمن علوم سیاسی ایران برای بهبود وضعیت استخدامی فارغ التحصیل آن رشته علوم سیاسی:

یکی از مطالبات جدی و همیشگی اعضای محترم انجمن علوم سیاسی ایران بهبود وضعیت استخدامی فارغ التحصیلان این رشته بوده است. 
این مهم توسط هیات مدیره جدید انجمن به صورت جدی پیگیری شد. 
در پی مکاتبات جناب آقای دکتر سلیمی، رییس محترم انجمن علوم سیاسی ایران و رییس سابق دانشگاه علامه طباطبائی با جناب آقای دکتر صحرایی وزیر محترم آموزش پرورش، مقرر شد در آزمون استخدامی آتی این سازمان ردیف های شغلی به فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با علوم سیاسی اختصاص یابد. 

این موفقیت را که نخستین گام برای بهبود وضعیت و اعتلای رشته وزین علوم سیاسی است به اعضای محترم انجمن علوم سیاسی ایران تبریک عرض می کنیم.

photo_2023-09-13_23-06-09