ایران در نقشه جهان

اطلاعیه شماره 1 هفدهمین همایش سالانه

يکشنبه هشتم بهمن ماه 1402

سلام و احترام خدمت مخاطبان انجمن علوم سیاسی ایران به خصوص علاقمندان به مشارکت در هفدهمین همایش سالانه انجمن

نظر به پرسش برخی از استادان و پژوهشگران درباره اطلاعیه آخر کمیته علمی هفدهمین همایش سالانه انجمن درباره چکیده مبسوط، به اطلاع می‌رساند کمیته علمی همایش همزمان با انتشار سخن دبیر علمی و اعلام تغییر زمان دریافت ایده‌های شما بزرگواران، تصمیم گرفت دعوت به سخنرانی با طرح چکیده مبسوط (طرح مساله، پرسش، روش پژوهش، یافته‌ها و راهبرد پیشنهادی به علاوه سازماندهی پژوهش) انجام پذیرد. در نتیجه اتخاذ چنین تصمیمی، عزیزانی که ایده‌های آنها برای سخنرانی در 7 پنل همایش پذیرفته شود، از سوی کمیته علمی این فرصت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا مقاله کامل خود را تا پایان فروردین‌ماه 1403 برای آماده‌سازی جهت انتشار به دبیرخانه ارسال کنند.

بخش اول ارزیابی چکیده‌ها انجام شده است و به آن دسته از عزیزانی که چکیده کوتاه ارسال کرده‌اند اما کمیته علمی تصمیم‌گیری نهایی درباره ایده آنها را به دریافت چکیده مبسوط موکول کرده است، اطلاع داده خواهد شد. به زودی و همزمان با نزدیک شدن به زمان اعلامی دریافت چکیده‌های مبسوط،  ارزیابی سایر چکیده‌ها انجام و از طریق ایمیل همایش اطلاع‌رسانی خواهد شد.