Iranian Political Science Association
  • فراخوان پرداخت حق عضویت سال 1396
   تاریخ : 1396/5/6 ساعت : 11:22 - گروه : عمومی

   انجمن علوم سیاسی ایران به عنوان نهادی غیر دولتی و مستقل از یک طرف فاقد بودجه دولتی و ثابت است و از طرف دیگر منزلت و سابقه انجمن اجازه دریافت هر نوع کمک و وجهی را نمی دهد. بخشی از هزینه های این انجمن علمی از طریق دریافت حق عضویت از اعضا تامین می شود.بدیهی است پرداخت به موقع آن از طرف اعضای محترم، انجمن علوم سیاسی ایران را در اجرا و ارتقای برنامه ها و فعالیت ها یاری می رساند.

    

    

   پرداخت سالانه حق عضویت؛ مرحله ای از مشارکت در فعالیت های علمی انجمن

   اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی


   با اهداء سلام
   انجمن علوم سیاسی ایران به عنوان نهادی غیر دولتی و مستقل از یک طرف فاقد بودجه دولتی و ثابت است و از طرف دیگر منزلت و سابقه انجمن اجازه دریافت هر نوع کمک و وجهی را نمی دهد. بخشی از هزینه های این انجمن علمی از طریق دریافت حق عضویت از اعضا تامین می شود. بدیهی است پرداخت به موقع آن از طرف اعضای محترم، انجمن علوم سیاسی ایران را در اجرا و ارتقای برنامه ها و فعالیت ها یاری می رساند.


   میزان حق عضویت سالانه:
   دانشجویی/35000   هزار تومان
   پیوسته/50000 هزار تومان

    

   شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران جهت پرداخت آسان حق عضویت
   5859837000365268

    

   با سپاس
   روابط عمومی انجمن علوم سیاسی ایران


 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری