Iranian Political Science Association
  • تقدیر از برگزیدگان علوم سیاسی ایران در نهمین جشنواره بین المللی فارابی 96
   تاریخ : 1396/11/6 ساعت : 00:39 - گروه : عمومی

   در این دوره از جشنواره، جناب آقای دکتر سیدجواد طباطبایی به عنوان برگزیده اول (بزرگسال) "گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای" معرفی و توسط رئیس محترم جمهورتقدیر شد. در همین گروه، دکتر مهدی نجف زاده نیز به عنوان برگزیده سوم (بزرگسال) معرفی و تقدیر شد. دکتر بهزاد عطارزاده بابت رساله دکتری خود با عنوان "مبانی سیاست عمومی در ایران؛ عقل یا افسون؟" رتبه دوم بخش جوان را در همین گروه به دست آورد.

    

    

   در نهمین جشنواره بین المللی فارابی از برگزیدگان علوم سیاسی کشور تقدیر شد

   .
   در این دوره از جشنواره، جناب آقای دکتر سیدجواد طباطبایی به عنوان برگزیده اول (بزرگسال) "گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای" معرفی و توسط رئیس محترم جمهورتقدیر شد. در همین گروه، دکتر مهدی نجف زاده نیز به عنوان برگزیده سوم (بزرگسال) معرفی و تقدیر شد. دکتر بهزاد عطارزاده بابت رساله دکتری خود با عنوان "مبانی سیاست عمومی در ایران؛ عقل یا افسون؟" رتبه دوم بخش جوان را در همین گروه به دست آورد.


   انجمن علوم سیاسی ایران ضمن تبریک صمیمانه به این اساتید گران قدر و نیز جامعه علمی ایران، خرسندی خود را از انتخاب و معرفی استاد ارجمند مرحوم دکتر حمید عنایت (1311-1361) به عنوان استاد پیشرو این دوره از جشنواره بین المللی فارابی بیان می کند. تجلیل از این شخصیت برجسته و پیشکسوت که در پیشرفت دانش سیاسی نقش بی بدیلی داشته است، افتخاری بزرگ برای آموزش و پژوهش علوم سیاسی ایران محسوب می شود

        


 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری